Een veilig Kunstmuseum Den Haag, Fotomuseum Den Haag en KM21 in tijden van COVID-19 (coronavirus)

Let op: Fotomuseum Den Haag is tijdelijk gesloten. Het is daarom moenteel niet mogelijk om tickets te boeken. Houd voor updates rondom de heropening onze website en sociale kanalen in de gaten. 

PROTOCOL 1 JUNI 2020

Inleiding

Kunstmuseum Den Haag, Fotomuseum Den Haag en KM21 mogen per 1 juni 2020 hun deuren weer openen voor publiek. In de afgelopen weken hebben we er alles aan gedaan om de terugkeer van bezoekers zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat een bezoek ook veilig en verantwoord is.

Wij zijn blij dat we weer open mogen. Een museum zonder publiek is onnatuurlijk. We zijn ooit opgericht om de kunst te bewaren én naar de mensen te brengen. Die laatste kerntaak stond door de lockdown ernstig onder druk. Nu wij per 1 juni weer open mogen, verwelkomen we de bezoekers op gepaste afstand, maar met open armen. Juist in deze tijd kunnen we zorgen voor troost of verbeelding, verwondering, hoop, vermaak of nieuwe inzichten. Dat is wat ons betreft hard nodig in een tijd waarin het nieuws steeds eenzijdiger wordt en we ons letterlijk én figuurlijk in onze eigen bubbel moeten terugtrekken. Zonder daarbij letterlijk de grenzen over te steken, verruimen wij de wereld in ons museum. Kunst is bij uitstek grensoverschrijdend.

Kunstmuseum Den Haag is een groot museum. Het gebouw beslaat maar liefst 15.000 m2, twee verdiepingen en veel verschillende zalen. Dat is een voordeel, ook in deze tijd. Het betekent dat wij bezoekers goed kunnen spreiden in ruimte, waardoor 1,5 meter afstand houden goed mogelijk is. Het museum is ook een druk bezocht museum. Dat is in deze tijd niet zo handig. Daarom beperken we het aantal bezoekers de komende maanden en reserveert iedereen een tijdslot. Zo spreiden we bezoekers in tijd √©n ruimte. Aanvullend intensiveren we onze schoonmaakrondes en hanteren we hygi√ęneregels in lijn met de RIVM-richtlijnen en verschillende relevante protocollen. Ditzelfde doen we voor Fotomuseum Den Haag en KM21.

Het Kunstmuseum wil dat een bezoek ten tijde van COVID-19 (coronavirus) zo veilig en verantwoord mogelijk is. Voor iedereen. Daarom volgen we het uitgebreide protocol van onze brancheorganisatie; de Museumvereniging. Dat doen wij om uw veiligheid te borgen en bezoekers die het museumbezoek in tijden van COVID-19 spannend vinden zo goed mogelijk gerust te stellen en te steunen.

Alle maatregelen en aanpassingen aan ons gebouw en voorzieningen zijn samengevat in dit veiligheidsprotocol. U kunt ze ook vinden op onze website, in onze aangepaste algemene bezoekersvoorwaarden en in onze Frequently Asked Questions. Zo kunt u veilig en rustig genieten van uw bezoek én kunnen onze medewerkers, vrijwilligers en leveranciers veilig in het museum aan het werk.


Kunstmuseum Den Haag, Fotomuseum Den Haag en KM21 zijn klaar voor de nieuwe realiteit en verwelkomen u graag! 


2. Uitgangspunten en randvoorwaarden

Kunstmuseum Den Haag, Fotomuseum Den Haag en KM21 werken als Stichting Kunstmuseum Den Haag met 1 protocol ‚ÄėEen veilig Kunstmuseum Den Haag, Fotomuseum Den Haag en KM21 in tijden van COVID-19‚Äô.

Ons protocol is opgesteld op basis van: 
- de landelijke coronamaatregelen en RIVM-richtlijnen
- ‚ÄėProtocol voor veilig en verantwoorde heropening van musea‚Äô

Aanvullend gelden:
- voor de museumwinkel het protocol ‚ÄėVeilig en verantwoord winkelen‚Äô;
- voor onze horecagelegenheden ‚ÄėProtocol heropening horeca‚Äô;
- voor onze medewerkers ‚ÄėVeilig naar kantoor‚Äô.

Als algemene uitgangspunten gelden:
- De gezondheid van bezoekers én medewerkers staat altijd voorop. Wij volgen landelijke coronamaatregelen en hanteren aanvullend specifieke maatregelen voor onze musea. Als gevolg hiervan zijn sommige voorzieningen en faciliteiten gesloten en of anders in gebruik dan u gewend bent. U leest hierover meer in bijlage 1. 
- Kunst delen met het publiek is wat wij graag doen. Wij doen er alles aan om dit binnen de geldende richtlijnen en protocollen, mogelijk te maken. Een aantal zalen en delen van tentoonstellingen is tijdelijk niet beschikbaar, waarover meer in bijlage 2. 
- Educatie en maatschappelijke programma’s zien wij als een belangrijke pijler van onze musea. Helaas vragen deze programma’s om groepsbezoek, interpersoonlijke communicatie en/of het gebruik van interactives. Om die reden bieden wij tot nader orde geen educatief en maatschappelijk programma (in groepsverband) aan. Ook Wonderkamers blijft vooralsnog gesloten.

Twee basisvoorwaarden
De overheid verplicht musea om twee basisvoorwaarden in acht te nemen in relatie tot gezondheid/COVID-19 gerelateerde klachten en reizen met het openbaar vervoer: 

1. Wij zijn verplicht onze bezoekers bij het online of telefonisch boeken van een ticket en bij de entree te vragen naar de gezondheid. Wij vragen of u of een lid van uw huishouden verkoudheidsklachten, koorts of kortademigheid heeft. Indien dat het geval is, mogen wij u niet binnenlaten. Als u 24 uur klachtenvrij bent, bent u welkom. 

2. Om de druk op het openbaar vervoer zo laag mogelijk te houden, is het nadrukkelijke verzoek om zo min mogelijk met het openbaar te reizen voor uw museumbezoek. Wij adviseren u zoveel mogelijk lopend, met de fiets, e-bike, scooter of auto te komen.

Algemene coronamaatregelen
Een aantal algemene coronamaatregelen geldt voor iedereen en overal in Nederland. De naleving van deze maatregelen hebben in het museum hoge prioriteit. 

-  Bezoek het museum niet indien u verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden), koorts en/of benauwdheid heeft. U bent welkom als u en uw huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
- In het museum is het dragen van een mondkapje verplicht voor bezoekers van 13 jaar en ouder.
-  Was regelmatig uw handen.
-  Nies of hoest in uw elleboog.
-  Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilnisbak. Was daarna uw handen.
-  Houd 1,5 meter afstand van mensen die niet behoren tot uw huishouden.
-  Schud geen handen.

In dit veiligheidsprotocol leest u hoe de algemene coronamaatregelen en branchespecifieke voorschriften er in de praktijk van onze musea uitzien.    

Toezien op naleving van maatregelen 
Wij hebben uw hulp nodig bij het naleven van regels en afspraken in tijden van corona. Wij rekenen daarbij op uw verantwoordelijkheid, medewerking en begrip. 
- Houd u aan de algemene coronamaatregelen die overal in Nederland gelden. 
- Volg aanwijzingen op informatieborden, posters en in brochures op. 
- Onze medewerkers hebben oog voor de naleving van regels. 

Tijdelijk karakter
Dit protocol is vastgesteld per 1 juni 2020. De coronamaatregelen zijn continu aan verandering onderhevig. Dat betekent dat dit protocol en de verschillende maatregelen in de (nabije) toekomst ook aan verandering onderhevig zijn. Het kan dus zijn dat we maatregelen moeten verscherpen of juist kunnen versoepelen. Wij houden daarvoor continu vinger aan de pols bij de landelijke ontwikkelingen. 

Uitzondering 1,5 meter afstand 
Bezoekers wordt gevraagd altijd en overal 1,5 meter afstand te bewaren. Daarop zijn een beperkt aantal uitzonderingen:
- Leden van een huishouden/sociale eenheid (een gezin, partner of huisgenoten);
- Begeleiders van een bezoeker in rolstoel;
- In geval van evacuatie of bedrijfshulpverlening kan de 1,5 meter afstand in voorkomende gevallen losgelaten worden.

Meer en up-to-date informatie website

Voor de meest recente en aanvullende informatie verwijzen we u naar onze website. Vragen over uw tickets kunt u stellen via servicedesk@ticketteam.nl, alle overige vragen via info@kunstmuseum.nl.


‚ÄÉ
3. 1,5 meter afstand houden in het museum

U dient overal in het museum 1,5 meter afstand te houden. Daarbij spreken we u allereerst aan op uw eigen verantwoordelijkheid. Aanvullend hebben wij de volgende maatregelen genomen en aanpassingen gedaan aan gebouw en voorzieningen. 

1. Maximale capaciteit bezoekers
We hebben onze maximale capaciteit aan bezoekers verlaagd, zodat er maximaal 459 bezoekers tegelijkertijd in de museale ruimtes van het Kunstmuseum aanwezig zijn en maximaal 116 mensen in Fotomuseum / KM21 In elke ruimte hangt een informatiepaneel met daarop het maximale aantal bezoekers per ruimte. Indien het maximale aantal bereikt is, vragen wij u om even te wachten.

2. We spreiden het bezoek in tijd 
We adviseren bezoekers voorafgaand aan hun bezoek via onze website of telefonisch een ticket kopen, en daarbij een tijdslot reserveren. Een tijdslot is een starttijd waarop u het museum betreedt. U krijgt de gelegenheid om tot 15 minuten na uw starttijd het museum te betreden. Als uw starttijd bijvoorbeeld 10.00 uur is, betekent dit dat u het museum tussen 10.00 en 10.15 uur mag betreden. Deze 15 minuten speling zorgt ervoor dat u als bezoeker toch enigszins flexibel bent en de bezoekers van een tijdslot bovendien gefaseerd/ gespreid binnenkomen. Dat voorkomt dat op enig moment te veel mensen bij de entree zullen staan. Door te werken met tijdslots zorgen we ervoor dat er niet te veel mensen in het museum zijn en u goed afstand tot andere bezoekers kunt bewaren. 

3. We spreiden het bezoek in ruimte 
Ook spreiden we onze bezoekers zoveel mogelijk in ruimte. Gelukkig is dat goed mogelijk. Door het grote aantal vierkante meters van het Kunstmuseum kunt u goed 1,5 meter afstand houden. Een aantal kleine zalen is afgesloten en bezoekers krijgen alle zaalteksten mee in een brochure, zodat er geen groepsvorming ontstaat bij de wandteksten in de tentoonstellingszalen. We bieden tijdelijk geen audiotour en rondleidingen aan. 

4. Groepsbezoek is niet toegestaan
Voorlopig staan wij groepsbezoeken niet toe. Er vinden dus geen rondleidingen plaats en we ontvangen geen schoolklassen. Onze educatieprogramma’s, zoals het Kinder- en Familieatelier, vinden voorlopig ook geen doorgang. U mag het museum alleen als groep bezoeken als u tot hetzelfde huishouden (gezin, partner, huisgenoot) behoort. Het is niet mogelijk om als groep een tijdslot te boeken. Indien u in het museum alsnog een groep vormt, wordt u gevraagd het museum te verlaten. 

5. Onze medewerkers op zaal zijn er om u te helpen 
Onze medewerkers zijn er om u te helpen. Zij helpen u bij de route, maar kunnen u ook aanspreken op de naleving van de algemene coronamaatregelen en specifieke museummaatregelen. Zo kunnen zij u bijvoorbeeld aanspreken als u geen 1,5 meter afstand bewaart tot andere bezoekers of als u van de route afwijkt. Wij vragen u om uw medewerking en uw begrip. Naleving van de regels is namelijk niet alleen in uw belang, maar ook in dat van andere bezoekers en onze medewerkers. 

‚ÄÉ
4. Extra hygi√ęnemaatregelen

U dient altijd en overal de landelijke richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygi√ęne na te leven. Aanvullend treffen wij een aantal hygi√ęnemaatregelen.¬†

1. Naleving schoonmaakprotocollen
Goede hygi√ęne en regelmatige reiniging zijn van belang om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In nauwe samenwerking met ons schoonmaakbedrijf zorgen wij ervoor dat ons gebouw en onze voorzieningen dagelijks intensief worden gereinigd. Daarbij volgen we de protocollen van de schoonmaakbranche. We zien er nauwgezet op toe dat deze schoonmaak grondig en volgens de regels wordt uitgevoerd. Van onze bezoekers vragen we onze collega‚Äôs die de schoonmaak verrichten de ruimte te geven als zij passeren of aan het werk zijn en ook ruimtes te verlaten als zij daarom vragen.¬†

2. Extra aandacht voor contactpunten
Aanvullend op de reguliere schoonmaak voorzien we elk uur in de reiniging van verschillende contactpunten in het museum, zoals deurknoppen, deurduwers, liftknopjes en trapleuningen. Pinautomaten worden regelmatig gereinigd, evenals de winkelmandjes in de museumwinkel en tafels in het Grand Café. Op verschillende plekken zijn contactpunten afgeplakt, indien niet strikt noodzakelijk voor gebruik. 

3. Extra aandacht voor sanitair
Onze toiletten zijn toegankelijk en worden elk uur gereinigd. Bij de toiletten in de centrale hal is continu een toiletmedewerker aanwezig. Wij vragen u de aanwijzingen van de toiletmedewerker op te volgen. De deur naar alle andere toiletgroepen staat standaard open, zodat van buitenaf goed zichtbaar is of een toilet bezet is. Bezoekers wordt gevraagd voor en na het toiletbezoek de handen te reinigen met water en zeep en/of desinfectiegel. 

4. Bescherming van bezoeker en medewerker bij contact
Onze medewerkers houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar en de bezoeker. Onze kassa-, garderobe-, informatie-, museumwinkel- en cateringmedewerkers werken met handschoenen aan. Deze medewerkers en de bezoekers worden tevens beschermd door een glazen of plexiglas afscherming of spatscherm.  

5. Geen interactives 
We bieden voorlopig geen apparatuur aan, waarbij contact en/of hergebruik nodig is. Dit betekent dus dat we niet werken met audiotourapparatuur, koptelefoons of installaties die anderszins vragen om aanraking of hergebruik. Dit betekent helaas ook dat Wonderkamers, waarin wordt gewerkt met tablets, niet open gaat. 

6. Onze deuren staan open
Onze museumgebouwen hebben een groot aantal deuren. Een aantal daarvan wordt permanent opengezet, zodat u deurklinken- en duwers niet hoeft aan te raken. Een aantal deuren heeft echter een functie voor het klimaat in onze zalen. Om de kunst in optimale staat te houden, zijn specifieke klimatologische omstandigheden op zaal nodig. Onze klimaatinstallaties zorgen daarvoor. Een aantal deuren moet dicht blijven, zodat het klimaat in de zalen constant blijft. Deze deuren dient u dus zelf te openen. Om die reden vragen we u op meerdere punten uw handen te reinigen, worden alle deurduwers elk uur schoongemaakt en zal de beveiliger op zaal ook regelmatig de deurduwers reinigen met een desinfectiespray. 

7. Reinigingspunten 
Wij bieden op verschillende plekken een ‚Äėreinigingspunt‚Äô aan. U vindt hier desinfectiegel om uw handen te reinigen. Alle bezoekers wordt gevraagd voor binnenkomst de handen hiermee te reinigen. Ook voor en na het toiletbezoek, voor het binnentreden van de winkel en de horeca wordt bezoekers gevraagd bij een reinigingspunt de handen te reinigen.

‚ÄÉ
5. Informatievoorziening / communicatie 

Per 1 juni is een museumbezoek anders dan voor 13 maart: de dag waarop ons museum de deuren sloot. Dat zal voor veel mensen wennen zijn. Daarom is goede informatievoorziening en heldere communicatie belangrijk. Wij doen ons uiterste best om u voorafgaand, tijdens en na uw bezoek zo goed mogelijk te informeren. 

Voorafgaand aan uw bezoek
Op kunstmuseum.nl, fotomuseumdenhaag.nl en gem-online.nl vindt u alle informatie over onze tentoonstellingen, collectie en de speciale maatregelen die wij nemen met betrekking tot COVID-19 (coronavirus). U vindt hier ook een ticket-knop die u geleidt naar onze ticketomgeving. U wordt hier gevraagd op welke datum en welk tijdstip u het museum wilt bezoeken. Aanvullend stellen wij vragen over met wie u komt en of u gebruik wilt maken van onze service voor het lenen van rolstoelen, rollators of buggy’s. 

In deze ticketomgeving informeren wij u ook over de algemene coronamaatregelen en de voor onze musea geldende maatregelen. Ook stellen wij de vraag of u een aantal aan COVID-19 gerelateerde gezondheidsklachten heeft. Wij zijn verplicht deze vraag aan alle bezoekers te stellen. Indien u aangeeft dat u of een van uw huisgenoten deze klachten heeft, kunt u geen ticket aanschaffen en mogen wij u niet toelaten in het museum. Wij rekenen bij het beantwoorden van deze vraag op uw eigen verantwoordelijkheid. Wij vragen u ook akkoord te gaan met onze aangepaste bezoekersvoorwaarden. 

Voor het reserveren van een ticket is een speciale klantenservice ingericht om u te helpen als u er niet uitkomt. De klantenservice is van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur en in het weekend van 09.00 tot 15.00 uur te bereiken via servicedesk@ticketteam.nl en 0252-707588. Bij uitzondering kunnen zij het ticket telefonisch voor u reserveren. U heeft altijd een geldig emailadres nodig, waarop u uw e-ticket ontvangt.

Tijdens uw bezoek 
In het museum wordt uw ticket (en eventueel aanvullend uw kortingspas) bij de kassa gescand. Tijdens uw bezoek kunt u zich vrij door het museum bewegen. We rekenen er op dat u zich daarbij houdt aan de 1,5 meter afstand. Verder staat per zaal aangegeven hoeveel mensen zich maximaal in de ruimte mogen bevinden. Uiteraard kunt u altijd onze medewerkers om hulp vragen. 

Bij de ingang van sanitair, horecavoorziening en museumwinkel staan aanvullende maatregelen op een informatiebord. De spelregels voor horeca en winkel zijn soms anders of strenger dan op andere plekken in het museum, omdat horeca en detailhandel zich aan andere en voor die branche specifieke coronamaatregelen moeten houden. Wij vragen u de regels voor het gebruik van de horecavoorziening en winkel en aanwijzingen daarover van ons personeel op te volgen. 

Na uw bezoek
Na uw bezoek kunt u altijd nog een kijkje nemen op onze websites, waar u via de Collectiepagina’s een groot deel van onze collectie kan bekijken. De Dijsselhofkamer, die helaas tijdelijk niet toegankelijk is, kunt u alsnog bekijken via een virtuele tour. Ook kunt u ons op Facebook, LinkedIn, Instagram of Twitter volgen voor het laatste nieuws en verhalen over onze kunstwerken. Tot slot ontvangt u op het emailadres van uw reservering na afloop van uw bezoek een email met een aantal vragen over uw bezoek. Wij hopen dat u deze vragen wilt beantwoorden, zodat wij onze maatregelen en gastvrijheid kunnen monitoren, evalueren en bijstellen. 

Kernteam en functionaris coronamaatregelen
Elk museum is verplicht een kernteam en functionaris met betrekking tot coronamaatregelen aan te stellen. Dit kernteam is voor Kunstmuseum Den Haag, Fotomuseum Den Haag en KM21 als volgt:
Kernteam 
Benno Tempel (algemeen directeur)
Hans Buurman (adjunct directeur)
Irma Benliyan (hoofd marketing en communicatie)

Heeft u vragen over ons beleid en de maatregelen die wij treffen voor een veilig en verantwoord museumbezoek? Neem dan contact op via info@kunstmuseum.nl 


6. Toegankelijkheid 

Kunstmuseum, Fotomuseum en KM21 willen dat iedereen zich welkom voelt. Toch zijn onze gebouwen niet altijd even toegankelijk voor mensen die in een rolstoel of scootmobiel zitten, slecht ter been zijn of een aangepast toilet nodig hebben. De coronamaatregelen maken ook nog eens dat navigeren aan veel regels gebonden is. U kunt op deze pagina’s uitgebreide informatie lezen over toegankelijkheid: 

https://www.kunstmuseum.nl/nl/bezoek/toegankelijkheid
https://www.fotomuseumdenhaag.nl/nl/toegankelijkheid

In de online ticketomgeving kunt u aangeven of u een begeleider wenst mee te nemen. Zoals u van ons gewend bent, mag hij of zij gratis naar binnen. De begeleider dient bij het reserveren echter wel aangemeld te worden voor een tijdslot, net als u.
U kunt in het Kunstmuseum gebruik maken van leenrolstoelen, rollators en buggies. Wij raden u aan deze altijd te reserveren via servicedesk@ticketteam.nl. De rolstoelen, rollators en buggies worden na elk gebruik gereinigd. In het Fotomuseum/KM21 hebben wij geen rolstoelen, rollators of buggies te leen. 

Tot slot
Wij doen er alles aan om uw bezoek aan het Kunstmuseum, Fotomuseum en KM21 zo prettig mogelijk te maken. Daarbij is het streven altijd dat uw bezoek zo autonoom en zelfstandig mogelijk is. Onze publieksmedewerkers en beveiligers zijn goed op de hoogte en zullen u altijd helpen om te navigeren door het gebouw. Schroom niet om hen aan te spreken. 


‚ÄÉ
Bijlage 1 
Aanpassing van voorzieningen en services 

Om veilig en verantwoord te kunnen heropenen, zijn enkele van onze voorzieningen en services tijdelijk aangepast of niet beschikbaar. Hierover wordt u via de website, onze online ticketomgeving en in het museum ge√Įnformeerd.¬†

Ticketverkoop 
We adviseren u voorafgaand aan uw bezoek online tickets te kopen. U kunt maximaal 4 weken vooruit boeken. U heeft altijd een geldig en werkend e-mailadres nodig. Onze klantenservice helpt u graag bij het navigeren door de online ticketomgeving. Indien u er alsnog niet uitkomt, is telefonische reservering van een ticket mogelijk. 

Garderobe en lockers 
Wij vragen alle bezoekers van het Kunstmuseum, Fotomuseum en KM21 om jassen en tassen zoveel mogelijk thuis te laten. Tassen tot A4-formaat mogen mee het museum in. Alle andere tassen niet. De capaciteit van onze garderobes is beperkt, omdat wij jassen en tassen op ruime afstand van elkaar hangen, zodat zij elkaar niet raken. Als onze garderobe vol is, en u heeft een tas groter dan A4-formaat bij u, dan mag u het museum helaas niet in. De bewaakte garderobe in het Kunstmuseum is open, de lockers zijn gesloten. In Fotomuseum/GEM zijn de onbewaakte garderobe en lockers beide geopend. Vanwege de smalle gang waar garderobe en lockers zich bevinden, geldt hier de regel dat er maar een bezoeker per keer de garderobe- en lockergang in mag. Bezoekers hangen zelf hun jas op. Een aantal garderobehaken is afgeschermd om de afstand tussen jassen te borgen. In Fotomuseum/GEM is een beperkt aantal lockers beschikbaar. Bij de kassa kunt u tegen ‚ā¨2 borg een gereinigde sleutel voor een locker krijgen.¬†

Toiletten 
Onze toiletten zijn toegankelijk en worden elk uur gereinigd. De toiletten bevinden zich op verschillende plekken in het Kunstmuseum, Fotomuseum en KM21. Bij de toiletten in de centrale hal van het Kunstmuseum houdt een toiletmedewerker zicht op het aantal mensen dat de toiletgroepen betreedt. Bij de andere toiletten worden de deuren naar de toiletgroepen permanent opengezet, zodat u zicht heeft op de bezetting. Bij de toiletten kunt u uw handen wassen met zeep en voor de ingang staat een ‚Äėreinigingspunt‚Äô waar u uw handen met desinfectant kan reinigen. In Fotomuseum/GEM is √©√©n centrale toilettengroep in het entreegebied.¬†

Aangepaste toiletten
Kunstmuseum, Fotomuseum en KM21 hebben een aangepast toilet. De afmetingen van het toilet vindt u op de website, op de pagina ‚ÄėToegankelijkheid‚Äô.¬†

Liften
Kunstmuseum, Fotomuseum en KM21 kennen meerdere etages en hoogteverschillen. U kunt altijd terugkeren naar de centrale lift om van etage te wisselen. De liften zijn klein en dus mag er maximaal een persoon tegelijk in de liften in Kunstmuseum en Fotomuseum. In geval van een begeleider bij een bezoeker in een rolstoel wordt een uitzondering gemaakt. 

Informatiebalie
In de centrale hal van het Kunstmuseum vindt u onze informatiebalie. Dit is de plek waar u informatie over tentoonstellingen, onze collectie en de voorzieningen krijgt. Ook vindt hier de uitgifte van rolstoelen, rollators en buggies plaats. Er zijn speciale rolstoelplattegronden beschikbaar. Onze informatiemedewerkers bevinden zich wel achter een plexiglas afscheiding en dragen handschoenen. In Fotomuseum/ KM21 is geen informatiebalie. Hier voorziet de kassa in de belangrijkste informatievoorziening. 

Aula
In onze aula vonden voorheen evenementen en lezingen plaats. In verband met het verbod op evenementen en samenkomsten van groepen groter dan 3 is de aula tot nader orde gesloten. 

Horecavoorziening
Als gevolg van de landelijke maatregelen zijn de horecavoorzieningen in onze musea gesloten. 

Museumwinkel 
De museumwinkel in het Kunstmuseum is per 1 juni geopend. U winkelt in verband met de coronamaatregelen verplicht met een winkelmandje, dat na elk gebruik door onze medewerkers wordt gereinigd. Als de winkelmandjes op zijn, dient u voor de ingang te wachten. Het aantal mandjes is maatgevend voor het aantal mensen dat maximaal tegelijk de winkel in mag. Ons assortiment is aangepast en u volgt een aangegeven route door de winkel. Een aantal producten zal alleen vanachter de kassa worden verkocht. Wij vragen om uw begrip. In Fotomuseum/KM21 is tijdelijk een zeer beperkt aantal catalogi te koop bij de kassa. 
‚ÄÉ

Bijlage 2 
Tentoonstellingszalen die gesloten zijn voor (een deel van het) publiek 

Als gevolg van de speciale maatregelen is een aantal delen van het museum niet toegankelijk. Het gaat om de volgende zalen/ delen:

Dijsselhofkamer 
Het Kunstmuseum heeft een aantal stijlkamers, waarin u kennis maakt met complete interieurs uit een bepaalde stijlperiode. Een daarvan is de Dijsselhofkamer, ontworpen door Gerrit Willem Dijsselhof. Deze kamer is klein, alleen toegankelijk via twee kleine deuren en er hangen in de deuropening zware gordijnen die het licht weren. In deze kamer kunnen wij uw veiligheid momenteel niet garanderen en daarom is deze stijlkamer voorlopig niet toegankelijk. Onze conservator moderne toegepaste kunst vertelt u in een virtuele rondleiding graag over deze prachtige kamer. 

Museumatelier 
Achterin de vaste presentatie Mondriaan & De Stijl bevindt zich ons Museumatelier. Hier vinden in het weekend educatieprogramma’s plaats, waaronder ons Kinderatelier en Familieatelier. We zijn deze activiteiten aan het hervatten. Vanaf 19 juli is er weer iedere zondag Open Kinderatelier voor kinderen vanaf 5 jaar.

Bekijk ook:

01 mei ‚ÄĒ 01 dec 2021
Matlas
Daniel Heikens, Rein Langeveld en Joost Nijhuis
Lees meer

07 nov ‚ÄĒ 03 okt 2021
Popel Coumou
Papier en licht
Lees meer
Kijk verder: