Privacy verklaring

Beste bezoeker,

Iedereen is welkom bij Kunstmuseum Den Haag om zich door kunst  te laten inspireren. In sommige gevallen hebben we bij je geplande bezoek informatie van je nodig. Bijvoorbeeld als je een online ticket bestelt of een rondleiding reserveert. Of als je het museum steunt als vriend of donateur van het museum of, met een bedrijf of organisatie. Kunstmuseum Den Haag streeft ernaar om zo min mogelijk persoonsgegevens  te verwerken.

We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. De gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, alleen als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij doen verder ons uiterste best om deze gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We bewaren persoonsgegevens zo lang er een relatie bestaat. We houden hierbij rekening met de wettelijk verplichte termijnen die gelden voor het bewaren van bepaalde gegevens. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met je persoonsgegevens. Het gaat immers om je privacy. Hieronder lees je over ons privacybeleid en wat we met je gegevens doen. Deze privacyverklaring geldt voor Stichting Kunstmuseum Den Haag, Vereniging Vrienden van het Kunstmuseum en Stichting Mondriaan Business Club.

Onder Stichting Kunstmuseum Den Haag vallen:

  • ¬† ¬† ¬†Kunstmuseum Den Haag
  • ¬† ¬† ¬†Fotomuseum Den Haag
  • ¬† ¬† ¬†KM21

In deze privacyverklaring worden deze vijf partijen onder één noemer gebracht: Kunstmuseum Den Haag. Overal waar 'Kunstmuseum Den Haag', 'het museum', 'we' of 'wij' wordt genoemd, worden al deze partijen bedoeld.
 

Beveiliging

In en buiten het museum (Kunstmuseum, Fotomuseum, GEM) worden vanwege beveiligingsdoeleinden camerabeelden gemaakt. Het doel daarvan is om de veiligheid van bezoekers, van het personeel en van de kunst zo goed mogelijk te bewaken. De beelden worden op zorgvuldige (beveiligde) wijze bewaard. Slechts een beperkte groep medewerkers is geautoriseerd om de beelden te monitoren en na te zien. Indien sprake is van een incident of een vermoeden daarvan, zal zonodig externe expertise worden ingeschakeld, waarmee afspraken over onder andere geheimhouding worden gemaakt. Vanwege het zwaarwegende belang van beveiliging van onze collecties, is een langere bewaartermijn noodzakelijk. Na afloop van de bewaartermijn worden de beelden vernietigd, tenzij deze op grond van een wettelijke verplichting of vanwege het instellen van een rechtsvordering bewaard moeten blijven.
 

Foto/filmmateriaal

Het Kunstmuseum laat bij bijzondere gelegenheden (zoals een opening of ontvangst), foto-en film reportages maken in het gebouw. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden en in eigen middelen of door het museum mogelijk gemaakte mediaproducties verschijnen. Met het verblijf in het museumgebouw gaat de bezoeker akkoord met de publicatie van dit materiaal, ook als de bezoeker op dit materiaal te zien is. Indien bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan dit via info@kunstmuseum.nl kenbaar worden gemaakt. Het Kunstmuseum zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te voorkomen; of dit materiaal niet opnieuw te publiceren.
 

Website

Op onze websites en apps maken we minimaal gebruik van cookies, we slaan enkel informatie op die niet terug te herleiden is naar personen, zoals: hoeveel tijd men op onze websites doorbrengt, welke pagina’s bezocht worden en via welke kanalen bezoekers op onze site komen. Deze zijn bedoeld om de websites en apps gebruiksvriendelijk te laten werken en om gegevens te verzamelen waarmee we de website kunnen verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie over cookies en hoe wij hiermee omgaan, lees je in ons cookiebeleid.
 

Online tickets verkoop

Indien je online tickets koopt, vragen wij om je gegevens zodat wij u de tickets kunnen leveren. Op vrijwillige basis kunt u aanvullende informatie verstrekken (geboortejaar, M/V). Wij bewaren zowel gegevens ten aanzien van de transactie als je eventuele contact met onze verkoopafdeling. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de transactie of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij hebben een bewaarplicht voor je gegevens in verband met je rechten als consument en voor onze boekhoudkundige verantwoording. De gegevens zullen niet langer dan nodig worden bewaard.
 

Vrienden, donateurs, Mondriaan Business Club, evenementen, rondleiding

Wanneer je het Kunstmuseum steunt als Vriend, Donateur, Sponsor, lid van de Mondriaan Business Club, of deelneemt aan een van onze ontvangsten en evenementen, dan leggen wij zakelijke contactinformatie en contactmomenten vast zodat wij je zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn:

-      bij het op de hoogte houden van onze geplande activiteiten en evenementen;

-      bij het organiseren van een rondleiding of bezoek;

-      bij het realiseren van giften, sponsoring, schenkingen;

-      met het opbouwen van algemene kennis over ons publiek en ontwikkelingen in de markt.

Op vrijwillige basis kun je ons aanvullende informatie verstrekken (geboortejaar, M/V). Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van de door ons verzamelde gegevens. Wij verstrekken deze niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening, of wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Zolang je dat wilt, zullen wij je op de hoogte houden van onze activiteiten via nieuwsbrieven en dergelijke. Je kunt dit elk moment stopzetten.
 

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Het Kunstmuseum doet er alles aan om de minimale persoonsgegevens die wij verwerken, optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik of verlies. Wij doen dit aan de hand van fysieke, organisatorische en technische maatregelen.
 

Vragen

Je hebt het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Ook kun je vragen om de gegevens in een overdraagbare vorm beschikbaar te stellen.

Via privacy@kunstmuseum.nl kun je ons benaderen om je privacy rechten uit te oefenen of vragen te stellen over ons privacy beleid en uw gegevens.

Wanneer je een dergelijk verzoek bij ons indient, zullen wij dit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen een maand) beantwoorden. Wij zullen geen kosten in rekening brengen voor enig redelijk verzoek.
 

Klachten

Mocht je niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, of als je een klacht hebt  over hoe een verzoek is afgehandeld, stuur dan alstublieft een bericht naar privacy@kunstmuseum.nl zodat wij dit voor je kunnen oplossen.
 

Wijzigingen

Het Kunstmuseum kan van tijd tot tijd deze Privacy verklaring up to date maken. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van het Kunstmuseum. Deze versie is opgesteld in december 2018.