De jonggestorven fotograaf Emmy Andriesse (1914, Den Haag) mag worden gerekend tot de belangrijkste fotografen die Nederland in de 20e eeuw heeft gekend. Andriesse was met haar camera getuige van de Hongerwinter in 1944, de bevrijding door de geallieerden in 1945 en de eerste jaren van ontreddering en opbouw hierna. De indringende opname van ‘het jongetje met het pannetje’, die Andriesse in 1944 op een Amsterdamse gracht maakte van een verlaten en ondervoed kind, is haar bekendste foto omdat deze symbolisch is geworden voor de honger en uitputting waaronder veel Nederlanders in het laatste oorlogsjaar gebukt gingen. Naar aanleiding van de 50ste sterfdag van Emmy Andriesse heeft het Fotomuseum Den Haag in samenwerking met het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden (die Andriesse’s archief beheert) een overzichtstentoonstelling samengesteld bestaande uit circa 150 foto’s.

Behalve tientallen authentieke fotoafdrukken en documenten bevat de tentoonstelling ook een groot aantal nieuw afgedrukte foto’s die door de samenstellers ‘met een fris 21ste-eeuws oog’ uit het oorspronkelijke negatievenmateriaal werden geselecteerd. Hierdoor ontstaat een gevarieerder en completer beeld dan ooit van de ‘oorlogsfotograaf’ Andriesse: zij was een jonge, eigenzinnige carrièrevrouw die haar beloftevolle loopbaan als chroniqueur van het goede, moderne leven (zij was zowel kinder-, mode-, reclame- als reportagefotograaf) abrupt onderbroken zag door een oorlog die haar niet in de laatste plaats ook persoonlijk bedreigde als joodse Nederlander. Als Andriesse na 1945 weer met verve haar professionele draad oppakt, blijkt haar beeldtaal te zijn veranderd: minder stijf en academisch, eerder persoonlijker en meer aan het toeval overlatend. Het verhalende, soms anekdotische karakter van Andriesse’s foto’s, waarin bijna altijd de mens en zijn directe omgeving centraal staat, maakte haar werk buitengewoon geschikt voor de gedrukte media zoals kranten, tijdschriften en boeken. In 1953 stierf Emmy Andriesse op 39-jarige leeftijd in Amsterdam aan kanker.

Bekijk ook:

19 jun — 12 dec 2021
Kunstenaarsportretten
Lees meer

16 okt — 06 mrt 2022
De wereld volgens Roger Ballen
Lees meer