Beeldend kunstenaar, dichter en fotograaf Gerard P. Fieret (Den Haag, 1924) is in 2004 tachtig geworden. Voor het Fotomuseum Den Haag aanleiding om hem te eren met een grote retrospectieve tentoonstelling van zijn fotowerken. Want ondanks zijn niet aflatende productiviteit op het gebied van de tekenkunst en poëzie, vormen de duizenden fotowerken die hij maakte tussen 1960 en 1980 de kroon op zijn artistieke oeuvre. Het werd het eerste uitgebreide overzicht van deze Haagse kunstenaar. Vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog studeert Gerard Petrus Fieret aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij bekwaamt zich in tekenen, schilderen, grafische vormgeving en fotografie. Vanaf de late jaren vijftig tot circa 1980 legt Fieret zich voornamelijk toe op fotografie, een medium waarmee hij al zijn beeldende talenten kan etaleren. Hij produceert in deze periode een niet aflatende, welhaast obsessieve stroom zwart-wit foto’s. Hij fotografeert alles in zijn directe leefomgeving: zichzelf, meisjes, kinderen, dieren en de straat. En vrouwen, veel vrouwen, die hij fotografeert tijdens vluchtige persoonlijke ontmoetingen en dikwijls vastlegt in onbevangen, intieme poses, waardoor de foto’s een licht voyeuristisch karakter krijgen. De kracht en actualiteit van Fierets foto’s schuilt in de onconventionele benadering van zijn onderwerpen en de nogal ongebruikelijke, bepaald niet zachtzinnige methodes waarmee hij zijn films ontwikkelt en afdrukt.

Tussen Fieret en zijn onderwerpen lijkt weinig afstand te bestaan: met eenvoudige kleinbeeldcamera’s en gecompliceerde, vaak chaotische afdruktechnieken weet de fotograaf een sfeer op te roepen van authenticiteit. Het is duidelijk een visie op de wereld à la Fieret: zijn fotografische indrukken zijn schalks en speels, en tegelijkertijd ook rauw en confronterend. En wie aan zijn auteursschap nog mocht twijfelen, wordt altijd wel door de vele handtekeningen met viltstift en zakelijke copyrightstempels overtuigd van wie de maker is. Ze zijn naderhand pontificaal in het beeld aangebracht en vormen zo een onlosmakelijk deel van de foto. Aan Fierets signatuur ontkomt men niet gauw, temeer omdat hij altijd bang is dat anderen zijn persoonlijke stijl hebben geïmiteerd. Gerard Fieret is al jaren een bekende verschijning in het Haagse straatbeeld, hij is elke dag aan te treffen op zijn fiets met aan het stuur twee emmers duivenvoer. Zijn dagelijkse gang voert hem langs circa dertig plaatsen waar hij zijn lievelingsvogels te eten geeft. Weinigen weten dat in deze man een begenadigd kunstenaar schuilgaat, die in 1992 de Ouborg Prijs van de stad Den Haag ontving. De afgelopen decennia is Fierets fotografisch oeuvre onderbelicht gebleven, maar de laatste tijd neemt de waardering voor zijn foto’s toe, getuige een juichend coverartikel in het gerenommeerde Amerikaanse blad Art and Auction (febr. 2004), de hommage in het internationale fototijdschrift Eyemazing (voorjaar 2004) en de populariteit van zijn werk op veilingen in Amsterdam en New York. De ruim 180 getoonde foto’s zijn afkomstig uit de collecties van het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden, het Gemeentemuseum Den Haag en uit Nederlandse en Amerikaanse particuliere verzamelingen. Bij de tentoonstelling werden documentairefragmenten over Fieret geprojecteerd, gemaakt door Jacques Meijer, Henk Augustijn en Susan Fairbanks en is het boek "Gerard P. Fieret – 80 jaar "(160 pp., 155 ill., € 25,-, Uitg. Voetnoot, Antwerpen; ISBN 90-71-877-85 X) verschenen.

Bekijk ook:

19 apr — 25 apr 2021
Museumweek 2021
Lees meer

01 mei — 01 dec 2021
Matlas
Daniel Heikens, Rein Langeveld en Joost Nijhuis
Lees meer
Kijk verder: