In 2000 besloot ze daarom het onderwerp zelf ter gaan fotograferen. Bot selecteerde tien paren die bereid waren om mee te werken. Het zijn ouderen met een harmonieuze relatie, die plezier aan erotiek beleven, gebaseerd op liefde en genegenheid. Marrie Bot fotografeerde alle paren thuis, omdat zij de huiselijke erotiek wil laten zien. De geselecteerde foto’s laten een grote variëteit aan activiteiten, leeftijd, milieus en lichamelijke verschillen zien. Marrie Bot is ruim 30 jaar actief als fotografisch kunstenaar. Zij kiest vaak algemeen menselijke thema’s waarop een taboe rust. Zij onderzoekt en fotografeert die langdurig en diepgravend voordat ze er in een samenhangend geheel van woord en beeld mee naar buiten treedt. Zij geniet grote bekendheid door haar boeken Miserere (1984), Bezwaard Bestaan (1988) en Een Laatste Groet (1998). In 1989 ontving ze de Maria Austriaprijs en in 1990 de Heineken Kunstprijs. Bij de tentoonstelling is het fotoboek Geliefden – Timeless Love beschikbaar. Het omvat 64 pagina’s met 38 reproducties in kleur. De vormgeving en de tekst (Nederlands-Engels) is van Marrie Bot, die het boek in eigen beheer uitgeeft. Distributie Ef & Ef, Thorn, ISBN 90-800066-6-1, € 25. De tentoonstelling is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Stichting Sluyterman van Loo in het kader van het subsidieprogramma Ouderen en Levenskunst. Belangrijke informatie bij het beeldmateriaal Copyright: © Marrie Bot, PB 49, 3000 AA Rotterdam, Holland. Alle rechten voorbehouden. Met de gefotografeerden zijn strikte afspraken gemaakt over de publicatievoorwaarden. Het is daarom nadrukkelijk verboden om foto's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur Marrie Bot over te nemen van deze site en op enigerlei wijze te reproduceren of op te slaan. Dit op straffe van rechtsvervolging.