In deze tentoonstelling presenteert Marrie Bot (1946) een selectie kleurenfoto’s uit haar nieuwe boek Geliefden – Timeless Love. Met deze foto’s geeft zij een beeld van paren op leeftijd die elkaar beminnen en staat de huiselijke erotiek van gewone mensen tussen de 50 en 85 jaar centraal. Bot laat zien dat de wijze waarop zij genieten van liefde en erotiek niet raar of vies is, maar heel natuurlijk. Zij laat tevens zien dat naakte ouderen niet afschrikwekkend of eng zijn. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw zijn we vertrouwd geraakt met afbeeldingen van naakten in alle denkbare omstandigheden. Zelfs van licht pornografische scènes in de modefotografie en de erotische films op tv schrikken we niet meer, zo lang de modellen maar jong en mooi zijn. Maar er blijkt een grote gêne te bestaan bij de gedachte dat ouderen de liefde voor elkaar nog actief beleven en van erotiek genieten. Afbeeldingen willen we daar blijkbaar niet van zien. In de jaren 80 vroeg Marrie Bot zich al af waarom ze nooit foto’s of films zag met naakte ouderen, al dan niet vrijend. Ze begon een zoektocht naar afbeeldingen, maar die leverde weinig op.

In 2000 besloot ze daarom het onderwerp zelf ter gaan fotograferen. Bot selecteerde tien paren die bereid waren om mee te werken. Het zijn ouderen met een harmonieuze relatie, die plezier aan erotiek beleven, gebaseerd op liefde en genegenheid. Marrie Bot fotografeerde alle paren thuis, omdat zij de huiselijke erotiek wil laten zien. De geselecteerde foto’s laten een grote variëteit aan activiteiten, leeftijd, milieus en lichamelijke verschillen zien. Marrie Bot is ruim 30 jaar actief als fotografisch kunstenaar. Zij kiest vaak algemeen menselijke thema’s waarop een taboe rust. Zij onderzoekt en fotografeert die langdurig en diepgravend voordat ze er in een samenhangend geheel van woord en beeld mee naar buiten treedt. Zij geniet grote bekendheid door haar boeken Miserere (1984), Bezwaard Bestaan (1988) en Een Laatste Groet (1998). In 1989 ontving ze de Maria Austriaprijs en in 1990 de Heineken Kunstprijs. Bij de tentoonstelling is het fotoboek Geliefden – Timeless Love beschikbaar. Het omvat 64 pagina’s met 38 reproducties in kleur. De vormgeving en de tekst (Nederlands-Engels) is van Marrie Bot, die het boek in eigen beheer uitgeeft. Distributie Ef & Ef, Thorn, ISBN 90-800066-6-1, € 25. De tentoonstelling is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Stichting Sluyterman van Loo in het kader van het subsidieprogramma Ouderen en Levenskunst. Belangrijke informatie bij het beeldmateriaal Copyright: © Marrie Bot, PB 49, 3000 AA Rotterdam, Holland. Alle rechten voorbehouden. Met de gefotografeerden zijn strikte afspraken gemaakt over de publicatievoorwaarden. Het is daarom nadrukkelijk verboden om foto's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur Marrie Bot over te nemen van deze site en op enigerlei wijze te reproduceren of op te slaan. Dit op straffe van rechtsvervolging.

Bekijk ook:

02 jul — 13 nov 2022
Ouders
Lees meer

30 apr — 14 aug 2022
Paul Blanca
Hommage aan Paul Blanca
Lees meer
Kijk verder: